EVK Szakkollégium, a legjobb hazai businessorientált szakkollégium

Az idén 30 éves EVK Szakkollégiumot 1990-ben alapították a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Fő fókuszunkban az általános business- és a vezetőképzés áll. Az EVK célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók tanrendjét kiegészítve az adott szakterület legelismertebb oktatóival megrendezett gyakorlatorientált szakmai alkalmak segítségével nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szaktudással rendelkező embereket képezzen.

0
Aktív tag
0 +
Szenior
0
Szakmai program
0
TDK dolgozat

Szervezeti felépítésünk

Szervezeti felépítését tekintve az EVK teljesen megfeleltethető egy valós vállalatnak, mivel a belső működés Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósul meg, ezzel lehetőséget adva a tagságnak, hogy komoly szituációban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. A vezetők és a tagok is a tagságból kerülnek ki, akik így 1 évig dolgozhatnak csapatukkal a saját szakterületükön a szervezet fejlesztésén.

Vezetőség

Az EVK Szakkollégium mindennapi életét a Vezetőség koordinálja, amely két fő szervből áll: a Választmányból és a Szakmai Vezetőségből.

Választmány

A Választmány tagja az Elnök, az Ügyvezető, a Marketing Vezető, a Külkapcsolati Vezető és a Gazdasági Vezető. Fő feladatuk a szakkollégium mindennapi működési kereteinek fenntartása, valamint a hosszú távú működés biztosítása. Ennek megfelelően felelnek többek között az EVK pénzügyeiért, a külső és belső kommunikációval/megjelenéssel kapcsolatos feladatokért, a vállalati-, szenior- és össz-szakkollégiumi kapcsolatokért, vagy akár a kollégiumi élhető környezet fenntartásáért.

Hidvégi Zsófia

Elnök

Jenei Marcell

Ügyvezető

Krasznai Adél

Marketing Vezető

Szabó István

Külkapcsolati Vezető

Kisfaludy Tamás

Gazdasági Vezető

Szakmai Vezetőség

A Szakmai Vezetőség – mint ahogy a neve is sugallja – a szakmai, illetve professzionális életet koordinálja, vagyis a tagok megfelelő minőségű szakmai gyarapodásáról gondoskodik. Ők felelnek a kurzusokért, tréningekért és egyéb szakmai programokért, illetve ellenőrzik a szakmai Teamek munkáját.

Kiss Adrienn

Szakmai Vezető

Ivády Vilmos

Szakmai Vezető

Suhajda Krisztián

Szakmai Vezető

Bizottságok

Az Elnök kivételével minden vezető alatt egy bizottság működik, akik munkája jelenti a szervezet mindennapi működését. Ők hajtják végre operatív szinten azokat a feladatokat, amelyek az éves cél, vagy éppen a hosszú távú stratégia végrehajtásához szükségesek. A bizottságok hetente üléseznek, hogy reflektáljanak az adott héten történtekre, elemezzék a folyamatban lévő projekteket, valamint felosszák a bizottságukra eső jövőbeni feladatokat.

Ügyvezető Bizottság

Az Ügyvezető Bizottság az EVK belső életének koordinálásával megbízott szerv. Mindez magába foglalja az EVK egyik alappillérének, a szakkollégiumi közösségi élet pezsgésének a fenntartását a belső közösségi programok menedzselésével. Emellett a feladatai közé tartozik a tagságon belüli kommunikáció elősegítése, valamint az élhető környezet fenntartása.

Marketing Bizottság

A Marketing Bizottság célja a Corvinus Egyetem legtehetségesebb gólyáinak elérése, illetve az EVK-nak mint brand-nek az építése és kommunikálása. A bizottságban lehetőség nyílik éves marketingstratégia kidolgozására, kreatív koncepciók megalkotására, és a csapatmunkára mind a bizottsággal, mind a tagsággal a különböző projektek külső kommunikációjának folyamán.

Külkapcsolati Bizottság

A Külkapcsolati Bizottságban a fókusz a vállalati és alumni (szenior) kapcsolatokra helyeződik. Feladatuk a vállalatokkal történő kapcsolattartás, a Business Projektek leszervezése, a nagyobb külsős konferenciák megszervezése. A bizottság további feladata a szenior bázis építése és a folyamatos kommunikáció az alumni tagokkal a szoros együttműködés kiépítése végett.

Pénzügyi Bizottság

A Pénzügy Bizottság elsődleges feladata a szervezet pénzügyeinek – és egyéb gazdasági ügyeinek – kezelése. Ebbe beletartozik az éves költségvetés előkészítése és betartása, a készpénz és banki tranzakciók belső könyvelése, illetve a források biztosítása a szakmai és közösségi programokra pályázatok útján.                      

Szakmai Bizottság

A Szakmai Bizottság elsődleges feladata a kollégiumi szakmai élet folyamatos tökéletesítése, illetve a Szakmai Teamek felügyelete. A több éves szakkollégiumi képzés célja, hogy széleskörűen tájékozott és gyakorlott gazdasági szereplőket neveljen ki falai közül a szervezet, ennek alapjait pedig a bizottság által szervezett két éves EVK Alapozó kurzus határozza meg.