EVK Szakkollégium, a legjobb hazai businessorientált szakkollégium

Az EVK Szakkollégiumot 1990-ben alapították a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Fő fókuszunkban az általános business- és a vezetőképzés áll. Az EVK célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók tanrendjét kiegészítve az adott szakterület legelismertebb oktatóival megrendezett gyakorlatorientált szakmai alkalmak segítségével nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szaktudással rendelkező embereket képezzen.

0
Aktív tag
0 +
Szenior
0
Szakmai program
0 +
TDK dolgozat

Szervezeti felépítésünk

Szervezeti felépítését tekintve, az EVK teljesen megfeleltethető egy valós vállalatnak. A belső működés Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósul meg, ezzel lehetőséget adva a tagságnak arra, hogy komoly szituációban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. A szakmai programok megszervezéséért a – szintén a tagságból felépülő – Szakmai Teamek felelősek, akik szervezési feladatuk mellett, egy-egy mentor vállalati Business Projekten dolgoznak együtt. A Bizottságok vezetői és a Teamkoordinátorok is a tagságból kerülnek ki, akik így egy évig dolgozhatnak csapatukkal a saját szakterületükön a szervezet fejlesztésén.

Vezetőség

Az EVK Szakkollégium mindennapi életét a Vezetőség koordinálja, amely két fő szervből áll: a Választmányból és a Szakmai Vezetőségből.

Választmány

A Választmány tagja az Elnök, az Ügyvezető, a Marketing Vezető, a Külkapcsolati Vezető és a Gazdasági Vezető. Fő feladatuk a szakkollégium mindennapi működési kereteinek fenntartása, valamint a hosszú távú működés biztosítása. Ennek megfelelően felelnek többek között az EVK pénzügyeiért, a külső és belső kommunikációval/megjelenéssel kapcsolatos feladatokért, a vállalati-, szenior- és össz-szakkollégiumi kapcsolatokért, vagy akár a kollégiumi élhető környezet fenntartásáért.

Kozma Judit

Elnök

Krasznai Blanka

Külkapcsolati Vezető

Szabó Dániel

Marketing Vezető

Limpek Balázs

Gazdasági Vezető

Rákosi Csenge

Ügyvezető

Szakmai Vezetőség

A Szakmai Vezetőség – mint ahogy a neve is sugallja – a szakmai, illetve professzionális életet koordinálja, vagyis a tagok megfelelő minőségű szakmai gyarapodásáról gondoskodik. Ők felelnek a kurzusokért, tréningekért és egyéb szakmai programokért, illetve ellenőrzik a szakmai Teamek munkáját.

Tóth Máté

Szakmai Vezető

Budai Júlia

Szakmai Vezető

Sejlinger Kolos

Szakmai Vezető

Bizottságok

A Bizottságok munkája jelenti a szervezet mindennapi működését: ők hajtják végre operatív szinten azokat a feladatokat, amelyek az éves célok, vagy éppen a hosszú távú stratégia végrehajtásához szükségesek. A bizottságok hetente üléseznek, hogy reflektáljanak az adott héten történtekre, elemezzék a folyamatban lévő projekteket, valamint felosszák a bizottságukra eső jövőbeli feladatokat.

Ügyvezető Bizottság

Az Ügyvezető Bizottság az EVK belső életének koordinálásával megbízott szerv. Mindez magába foglalja az EVK egyik alappillérének, a szakkollégiumi közösségi élet pezsgésének a fenntartását a belső közösségi programok menedzselésével. Emellett a feladatai közé tartozik a tagságon belüli kommunikáció elősegítése, valamint az élhető környezet fenntartása.

Marketing Bizottság

A Marketing Bizottság célja a Corvinus Egyetem legtehetségesebb gólyáinak elérése, illetve az EVK-nak mint brand-nek építése és kommunikálása. A bizottságban lehetőség nyílik éves marketingstratégia kidolgozására, kreatív koncepciók megalkotására, és csapatmunkára mind a bizottsággal, mind a tagsággal különböző projektek külső kommunikációjának folyamán.

Külkapcsolati Bizottság

A Külkapcsolati Bizottságban a fókusz a vállalati és alumni (szenior) kapcsolatokra helyeződik. Feladatuk a vállalatokkal való kapcsolattartás, a Business Projektek szervezése, a nagyobb külsős konferenciák megszervezése. A bizottság további feladata a szenior bázis építése és az alumni tagokkal folytatott a folyamatos kommunikáció a szoros együttműködés kiépítése céljából.

Pénzügyi Bizottság

A Pénzügy Bizottság elsődleges feladata a szervezet pénzügyeinek – és egyéb gazdasági ügyeinek – kezelése. Ebbe beletartozik az éves költségvetés előkészítése és betartása, a készpénz és banki tranzakciók belső könyvelése, illetve a források biztosítása a szakmai és közösségi programokra pályázatok útján.                      

Szakmai Bizottság

A Szakmai Bizottság elsődleges feladata a kollégiumi szakmai élet folyamatos tökéletesítése, illetve a Szakmai Teamek felügyelete. A több éves szakkollégiumi képzés célja az, hogy széleskörűen tájékozott és gyakorlott gazdasági szakembereket neveljen ki falai közül a szervezet, ennek alapjait pedig a bizottság által szervezett két éves EVK Alapozó kurzus határozza meg.

Szakmai Teamek

Az egyetemi képzési struktúrába jól illeszkedve, a tagoknak lehetősége nyílik bármilyen, őket foglalkoztató gazdasági, üzleti témában elmélyülni. A szakmai szervezési feladatokat a Szakmai Teamek látják el, melyek fókusza évről évre változik a belső igények és a piaci trendek tükrében. A Teamek tehát az EVK szakmai életének alapkövei, akik az adott év folyamán kurzusokat, tréningeket és egyéb szakmai programokat szerveznek. A Teameket a Teamkoordinátorok vezetik, akik munkáját pedig a Szakmai Vezetőség felügyeli.

2020-tól kezdődően a szakmai szervezésen túl új szerepet kaptak: mindegyik Team mellé egy-egy mentor vállalat kerül, amelyekkel egy valós üzleti projektben működhetnek együtt a vállalati szakemberekkel, akik a projekten felül különböző szakmai alkalmakat tarthatnak a tagok számára, ezzel mélyítve tudásukat az adott területen.

Látókörbővítő Team

Team koordinátor: Komiszár Vanda

Pénzügy Team

Team koordinátor: Szűcsi Levente
ikea