Rólunk

Az EVK Szakkollégium 1990-ben alakult, Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Fő fókuszunkban az általános business- és a vezetőképzés áll, mint szakmai működésünk alapjai.

A szervezeti felépítésünket tekintve teljesen megfelelünk egy valós vállalatnak, mivel a belső működésünket Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósítjuk meg, így lehetőséget adva a tagjainknak, hogy komoly szituációban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. A szakmaiságunkat mutatja temérdek TDK helyezésünk, kiemelkedően sok Business Projektünk, illetve a Corvinus Egyetem ösztöndíjaiban is rendre részesülő aktív tagjaink. Az EVK további nagy előnye a kb. 300 fős szeniorbázis, akik között megtalálható rengeteg sikeres vállalkozó, hazai, illetve nemzetközi nagyvállalati vezető. Büszkék vagyunk továbbá összetartó közösségünkre, mozgalmas kollégiumi életünkre, legyen szó közös tanulásról, vagy éppen Balaton-parti nyári táborról.

Az EVK Szakkollégium a legjobb hazai business orientált szakkolllégium, amely 1990-ben alakakult Egyetemi Vállalkozói Szakkollégium néven. Fő fókuszában az általános business- és a vezetőképzés áll, mint szakmai működésének alapja.

A szervezeti felépítésünket tekintve teljesen megfelelünk egy valós vállalatnak, mivel a belső működésünket Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósítjuk meg, így lehetőséget adva a tagjainknak, hogy komoly szituációban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. A szakmaiságunkat mutatja temérdek TDK helyezésünk, kiemelkedően sok Business Projektünk, illetve a Corvinus Egyetem ösztöndíjaiban is rendre részesülő aktív tagjaink. Az EVK további nagy előnye a kb. 300 fős szeniorbázis, akik között megtalálható rengeteg sikeres vállalkozó, hazai, illetve nemzetközi nagyvállalati vezető. Büszkék vagyunk továbbá összetartó közösségünkre, mozgalmas kollégiumi életünkre, legyen szó közös tanulásról, vagy éppen Balaton-parti nyári táborról.
0
Aktív tag
0 +
Szenior
0
Szakmai program
0
TDK dolgozat

Szervezeti felépítésünk

Az EVK egy olyan szakkollégium, mely szervezeti felépítésében a mai vállalatok struktúrájából inspirálódott. A Pénzügy Bizottság, a Marketing Bizottság, a Külkapcsolati Bizottság és az Ügyvezető Bizottság biztosítják a mindennapi működést és előre haladást a szervezet számára. A vezetői és a tagok is teljes egészében a tagságból kerülnek ki, akik így 1 évig dolgozhatnak a csapatukkal a saját szakterületükön a szervezet fejlesztésén. A tagok szakmai gyarapodásáért a Szakmai Vezetőség a felelős, akik munkáját a Marketing Team, a Pénzügy Team és a Látókörbővítő Team segítik. Ők szervezik a különböző kurzusokat, tréningeket és előadásokat. 

Vezetőség

A Szakkollégium mindennapi életét a vezetőség koordinálja.  A vezetőség két fő szervből áll, a Választmányból és a Szakmai Vezetőségből. A Választmány tagja az Elnök, a Marketing Vezető, a Gazdasági Vezető, a Külkapcsolati Vezető és az Ügyvezető. Fő feladatuk a kollégium működési kereteinek a fenntartása, a hosszútávú működés biztosítása. Ennek megfelelően felelnek többek között az EVK pénzügyeiért, a marketingért, a vállalati-, szenior- és össz-szakkollégiumi kapcsolatokért vagy akár a kollégiumi élhető környezet fenntartásáért. A Szakmai Vezetőség, mint ahogy a neve is sugallja, a professzionális életet koordinálja. Ők felelnek a kurzusokért, tréningekért és egyéb szakmai programokért, illetve ellenőrzik a szakmai teamek munkáját.

Hidvégi Zsófia

Elnök

zsofia.hidvegi@evk.hu

Jenei Marcell

Ügyvezető

marcell.jenei@evk.hu

Krasznai Adél

Marketing vezető

adel.krasznai@evk.hu

Szabó István

Külkapcsolati Vezető

istvan.szabo@evk.hu

Kisfaludy Tamás

Gazdasági Vezető

tamas.kisfaludy@evk.hu

Kiss Adrienn

Szakmai Vezető

adrienn.kiss@evk.hu

Ivády Vilmos

Szakmai Vezető

vilmos.ivady@evk.hu

Suhajda Krisztián

Szakmai Vezető

krisztian.suhajda@evk.hu

Bizottságok

Az Elnök kivételével minden vezető alatt egy bizottság működik. A bizottságok hajtják végre operatív szinten azokat a feladatokat, amelyek az éves cél végrehajtásához szükségesek, azaz az ő munkájuk jelenti a szervezet mindennapi működését. Egy bizottság 5-7 főből áll és egy-egy tag adott részterületért felel. A működést a felsővezető fogja össze és koordinálja a tagok munkáját. A bizottsági tagok mind a szakkollégium pénzügyeit, mindennapi feladatait, külső megjelenéseit, vállalati kapcsolatait, valamint tagjainak szakmai fejlődését is felügyelik. A bizottságok hetente üléseznek, hogy reflektáljanak az adott héten történtekre, elemezzék a folyamatban lévő projekteket, valamint felosszák a bizottságukra eső jövőbeni feladatokat.

Teamek

A Teamek az EVK szakmai életének alapkövei. Minden évben 3-4 team alakul, akik az adott év folyamán kurzusokat, tréningeket és egyéb szakmai programokat szerveznek. A teameket a Teamkoordinátorok vezetik, akik összefogják és ellenőrzik a teamtagok munkáját. A szervezési feladatokon túl a teamek szakesteket tartanak a tagság számára, ahol egy adott aktuális szakmai téma kerül bemutatásra.

Az Üzleti IT Team célja a tagság informatikai ismereteinek elmélyítése, üzleti, valamint hétköznapi környezetben történő tudatos alkalmazhatóságának megismertetése különféle szakmai programokon keresztül. A Team tagjai szervezik az informatikai szakterülethez tartozó kurzusokat, tréningeket és egyalkalmas előadásokat, melyekre a szakma kiválóságát kérik fel előadóknak és oktatóknak. A programok lehetőséget biztosítanak az üzlet és informatika határterületeinek megismerésére, ezáltal az azokon résztvevők egy komplex tudás birtokosai lehetnek. Mindezek mellett célunk a Teamen belüli szakmaiság elmélyítése, amelyre a vitaestek és belsős tudásmegosztó előadások és beszélgetések alkalmával kerítünk sort.

A Marketing Team feladata biztosítani a tagság fejlődését a marketing szakmai területén. Ezáltal a Team tagjai szerveznek minden ilyen témájú egy alkalmas programot, tréninget és kurzust. Ezen programok mindig a mindenkori tagság igényeihez idomulnak, így  új előadókat és trénereket keresünk fel megtartásukra. A Team tagjai ezen felül azzal segítik egymás fejlődését, hogy minden félévben tartanak egy szakmai prezentációt egy éppen aktuális témából.

A Pénzügy Team felel mindazon pénzügyes szakmai program megszervezéséért, amelyek a szakkollégiumi tagság kvantitatív, valamint makrogazdasági ismereteinek bővítésére szolgálnak. A szervezési feladatok mellett pezsgő szakmai élet jellemzi a team mindennapjait – a Team tagjai által felhalmozott tudást rendszeresen átadjuk egymásnak prezentációk formájában, így egymástól is sokat tanulunk. Reméljük, hogy munkánkkal hozzá tudunk járulni a tagság egészének szemléletformálásához, valamint szakmai előmeneteléhez.