Rólunk

Az EVK Szakkollégium 1990-ben alakult, Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Fő fókuszunkban az általános business- és a vezetőképzés áll, mint szakmai működésünk alapjai.

A szervezeti felépítésünket tekintve teljesen megfelelünk egy valós vállalatnak, mivel a belső működésünket Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósítjuk meg, így lehetőséget adva a tagjainknak, hogy komoly szituációban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. A szakmaiságunkat mutatja temérdek TDK helyezésünk, kiemelkedően sok Business Projektünk, illetve a Corvinus Egyetem ösztöndíjaiban is rendre részesülő aktív tagjaink. Az EVK további nagy előnye a kb. 300 fős szeniorbázis, akik között megtalálható rengeteg sikeres vállalkozó, hazai, illetve nemzetközi nagyvállalati vezető. Büszkék vagyunk továbbá összetartó közösségünkre, mozgalmas kollégiumi életünkre, legyen szó közös tanulásról, vagy éppen Balaton-parti nyári táborról.

Az EVK Szakkollégium 1990-ben alakult, Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Fő fókuszunkban az általános business- és a vezetőképzés áll, mint szakmai működésünk alapjai.

A szervezeti felépítésünket tekintve teljesen megfelelünk egy valós vállalatnak, mivel a belső működésünket Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósítjuk meg, így lehetőséget adva a tagjainknak, hogy komoly szituációban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. A szakmaiságunkat mutatja temérdek TDK helyezésünk, kiemelkedően sok Business Projektünk, illetve a Corvinus Egyetem ösztöndíjaiban is rendre részesülő aktív tagjaink. Az EVK további nagy előnye a kb. 300 fős szeniorbázis, akik között megtalálható rengeteg sikeres vállalkozó, hazai, illetve nemzetközi nagyvállalati vezető. Büszkék vagyunk továbbá összetartó közösségünkre, mozgalmas kollégiumi életünkre, legyen szó közös tanulásról, vagy éppen Balaton-parti nyári táborról.

0
Aktív tag
0 +
Szenior
0
Szakmai program
0
TDK dolgozat

Szervezeti felépítésünk

Az EVK egy olyan szakkollégium, mely szervezeti felépítésében a mai vállalatok struktúrájából inspirálódott. A Pénzügy Bizottság, a Marketing Bizottság, a Külkapcsolati Bizottság és az Ügyvezető Bizottság biztosítják a mindennapi működést és előre haladást a szervezet számára. A vezetői és a tagok is teljes egészében a tagságból kerülnek ki, akik így 1 évig dolgozhatnak a csapatukkal a saját szakterületükön a szervezet fejlesztésén. A tagok szakmai gyarapodásáért a Szakmai Vezetőség a felelős, akik munkáját a Marketing Team, a Pénzügy Team és a Látókörbővítő Team segítik. Ők szervezik a különböző kurzusokat, tréningeket és előadásokat. 

Vezetőség

A szakkollégium mindennapi életét a vezetőség koordinálja.  A vezetőség két fő szervből áll, a Választmányból és a Szakmai Vezetőségből. A Választmány tagja az Elnök, a Marketing Vezető, a Gazdasági Vezető, a Külkapcsolati Vezető és az Ügyvezető. Fő feladatuk a kollégium működési kereteinek a fenntartása, a hosszútávú működés biztosítása. Ennek megfelelően felelnek többek között az EVK pénzügyeiért, a marketingért, a vállalati-, szenior- és össz-szakkollégiumi kapcsolatokért vagy akár a kollégiumi élhető környezet fenntartásáért. A Szakmai Vezetőség, mint ahogy a neve is sugallja, a professzionális életet koordinálja. Ők felelnek a kurzusokért, tréningekért és egyéb szakmai programokért, illetve ellenőrzik a szakmai teamek munkáját.

Máté

Papp Máté

Elnök

mate.papp@evk.hu

Bea

Bocskor Beáta

Ügyvezető

beata.bocskor@evk.hu

Sári

Dulai Sára

Marketing vezető

sara.dulai@evk.hu

Bianka

Harnberger Bianka

Szakmai vezető

bianka.harnberge@evk.hu

Henrik

Néninger Henrik

Külkapcsolati Vezető

henrik.neninger@evk.hu

Peti

Juhász Péter

Szakmai Vezető

peter.juhasz@evk.hu

Domi

Olasz Domonkos

Gazdasági vezető

domonkos.olasz@evk.hu

Bizottságok

Az Elnök kivételével minden vezető alatt egy bizottság működik. A bizottságok hajtják végre operatív szinten azokat a feladatokat, amelyek az éves cél végrehajtásához szükségesek, azaz az ő munkájuk jelenti a szervezet mindennapi működését. Egy bizottság 5-7 főből áll és egy-egy tag adott részterületért felel. A működést a felsővezető fogja össze és koordinálja a tagok munkáját. A bizottsági tagok mind a szakkollégium pénzügyeit, mindennapi feladatait, külső megjelenéseit, vállalati kapcsolatait, valamint tagjainak szakmai fejlődését is felügyelik. A bizottságok hetente üléseznek, hogy reflektáljanak az adott héten történtekre, elemezzék a folyamatban lévő projekteket, valamint felosszák a bizottságukra eső jövőbeni feladatokat.

Teamek

A Teamek az EVK szakmai életének alapkövei. Minden évben 3-4 team alakul, akik az adott év folyamán kurzusokat, tréningeket és egyéb szakmai programokat szerveznek. A teameket a Teamkoordinátorok vezetik, akik összefogják és ellenőrzik a teamtagok munkáját. A szervezési feladatokon túl a teamek szakesteket tartanak a tagság számára, ahol egy adott aktuális szakmai téma kerül bemutatásra.

A Látókörbővítő Team, ahogyan azt a neve is mutatja, alapvető célja látókörbővítés, a tagság általános műveltségének fejlesztése. Egy olyan szakmai program szervező csapatként működünk, amelynek repertoárjába minden olyan kurzus, tréning, előadás és workshop belefér, amely szakkollégiumunk fő profiljától eltér, ellenben a tagságnak igénye van rá. Így az elmúlt években többek között előadott nálunk Dr. Meskó Bertalan az orvoslás jövőjéről, szerveztünk jog kurzust és művészettörténet előadássorozatot, illetve tartottunk vitaestet a kapitalista gazdaság és a fenntarthatóság összeegyeztethetőségéről.

A marketing team feladata biztosítani a tagság fejlődését a marketing szakmai területén. Ezáltal a team tagjai szerveznek minden ilyen témájú egy alkalmas programot, tréninget és kurzust. Ezen programok mindig a mindenkori tagság igényeihez idomulnak, így  új előadókat és trénereket keresünk fel megtartásukra. A Team tagjai ezen felül azzal segítik egymás fejlődését, hogy minden félévben tartanak egy szakmai prezentációt egy éppen aktuális témából.

A Pénzügy Team felel mindazon pénzügyes szakmai program megszervezéséért, amelyek a szakkollégiumi tagság kvantitatív, valamint makrogazdasági ismereteinek bővítésére szolgálnak. A szervezési feladatok mellett pezsgő szakmai élet jellemzi a team mindennapjait – a teamtagok által felhalmozott tudást rendszeresen átadjuk egymásnak prezentációk formájában, így egymástól is sokat tanulunk. Reméljük, hogy munkánkkal hozzá tudunk járulni a Tagság egészének szemléletformálásához, valamint szakmai előmeneteléhez.

Rólunk mondták

 

 

„Szinte alakulásától fogva ismerem az EVK-t, hiszen az egyik első csoport már felkért egy kockázatkezelési kurzusra. Később ugyanez folytatódott, hol intenzívebben, hol kevésbé intenzíven: akiket megismertem egy elsős kurzus kapcsán nagyon gyakran újra megkerestek, így alakultak újabb kurzusok, egyéni mentorálások ... Volt szó monetáris politikáról, válságról, modern bankolásról, kockázatkezelésről – mindig valamiről, ami igazán aktuális volt, és amire Önök mindig felhívták a figyelmem. Mindig élmény volt az EVK vibráló, szellemi kihívásokkal teli légkörében előadni, szemináriumot tartani, beszélgetni. Köszönöm ezeket a most már évtizedeket!”

Király Júlia

Egykori MNB alelnök, KBC Group board member

Király Júlia
Kollányi Péter/MTI
Beck Zsolt

 

 

"Nekem az EVK, mint Egyetemi Vállalkozói Kollégium, azért volt fontos állomása az életemnek, mert tényleg segített abban, hogy saját vállalkozásom legyen. A már kialakulóban lévő vállalkozói szemléletem jelentősen formálódott azokban az években. De talán a lényeg most sem változott, hiszen akkor is az volt legfontosabb, ami most, hogy legyél nagyon jó abban, amit csinálsz!"

Beck Zsolt

Beck and Partners International

 

 

"A mai napig azt gondolom, hogy életem legjobb döntése volt, hogy elmentem 2005 tavaszán az EVK Bevonó táborába. Az a szakmai gazdagság, barátok, egy feleség :), beszélgetések, bulik, kapcsolatrendszer, lendület, ethosz, ami itt fogadott és amit alakíthattunk közösen, szavakkal nem kifejezhető. Ezt csak az tudja aki közülünk való."

Császár Péter

MOL Group

Császár Péter