You are currently viewing Az árupiaci szuperciklusokról röviden!

Az árupiaci szuperciklusokról röviden!

szuperciklus-sebestyen.jpg

Sebestyén Péter

Egyszerű megfogalmazással az árupiaci szuperciklus több évtized hosszú, várható árfolyam feletti kereskedés a commodity, avagy árupiac számos termékénél. Az elmúlt évszázadban négy ilyen ciklust különböztetnek meg, ami rendkívüli, hosszan tartó keresleti növekedés miatt alakult ki és történelmi eseményekhez köthetőek.

Mitől lesz szuper egy ciklus?

Az árupiaci árak nagymértékben függenek a hosszú távú keresleti-kínálati trendektől és számos ezt befolyásoló különböző tényezőktől, mint túltermelés, háborúk, időjárási viszonyok vagy akár országok közötti konfliktusok. A „szuper” jelző az árupiac azon tulajdonságából származik, hogy a kialakuló trendek a részvénypiaciaktól eltérően 10 évnél hosszabb időtávon állnak fenn.

A szuperciklusok történelme

Az elmúlt 10 évben 4 szuperciklust lehet megkülönböztetni, ami különböző nemzeti határokon túlivelő következményekkel jártak.

szuperciklus-mutatok.jpg
1. ábra: Szuperciklusok bemutatása különböző mutatókon (Birge Elten-Ocampo, 2012)

Az első ciklus kialakulása 1890-es években figyelhető meg és az USA hirtelen meginduló és gyors ütemű iparosodásához köthető, amit az I. világháború követett. A második árupiaci szuperciklus a II. világháború nyersanyagigénye miatt indult el, majd a háború utáni „újjáépítési” hullámban folytatódott. A lefutó ág ennél a ciklusnál a korábbiakhoz képest rövidebb volt és a világszerte elinduló fejlődési törekvések nagy energia és nyersanyag igénye következtében már 1970 körül elindult a következő.

A legutolsó hullámot a BRIC mozaikszóval szokták összefoglalni, ami 4 ország kezdőbetűiből tevődik össze: Brazília, Oroszország, India és Kína. Ezeknél az országoknál indult egy jelentős iparosodási folyamat, ami szignifikáns keresleti elvárásokat támasztott az árupiacok irányába.

szuperciklus-hossz.jpg
2. ábra: Szuperciklusok hossza és hosszú távú árfolyamtól való eltérése (Commodity Price Index, 2019)

Miért is aktuális most ez a téma?

Sokan vitatják, hogy az árupiac éppen belépett egy új szuperciklusba.  A neves commodity indexek (pl. BCOM, GSCI) az elmúlt évben jelentősen emelkedtek tavalyi értékükhöz képest 80-90%-kal magasabban kereskednek és sokan ezt a követkető szuperciklus kezdéseként látják ebben a változásban. Óvatosan kell hosszú távú következtetést levonni a jelenlegi rövid távú trendből, hiszen Covid pandémiából való kilábalás magában hordozza az árupiaci árak növekedését, de nem feltétlen vetíti előre a következő évtized árfolyam tendenciáját.

Források:
Birge Elten-Ocampo, J. A. (2012). Super-Cycles of Commodity Prices Since the Mid-Nineteenth Century. Initiative for Policy Dialogue Working Paper Series.
Brown, R. (2021.04.13). Are We About To Enter A Commodity Supercycle? Forbes.
Commodity Price Index. (2019). Forrás: Bank of Canada: https://www.bankofcanada.ca/rates/price-indexes/bcpi/
Elemzéközpont. (2019). Mi az az árupiaci szuperciklus? https://elemzeskozpont.hu/mi-az-az-arupiaci-szuperciklus.