You are currently viewing Az azonnali fizetési rendszer beilleszkedése az elszámolási ökoszisztémába

Az azonnali fizetési rendszer beilleszkedése az elszámolási ökoszisztémába

azonnali-fizetesi-rendszer-forgacs.jpg

Forgács Benjámin

2020. március 2-án indult útjára Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, mely gyökeres változást jelentett a fizetési tranzakciók feldolgozásának sebességében és több új lehetőséget is nyitott a fizetési megoldásokban.

A felülről jövő kezdeményezés

Az azonnali fizetési rendszer érdekessége, hogy például Lengyelországgal vagy Svájccal ellentétben, ahol az előbbinél az azonnali fizetési rendszer bevezetésének kezdeményezése 2 különböző piaci szereplő által történt, vagy az utóbbi országban, ahol pedig egy több bankból álló konzorcium alapította meg saját elszámolási rendszerét, Magyarországon nem a hazai pénzintézetek akaratának következtében, hanem a Magyar Nemzeti Bank rendelet formájában kötelezte a magyarországi bankokat az azonnali fizetési rendszer bevezetésére. A 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet nem a rendszer bevezetését, mint opcionális lehetőséget kínál fizetési csatornaként, hanem a rendelkezés kötelező érvényű, azaz a rendeletben meghatározott tranzakcióknak kötelező jelleggel az azonnali fizetési csatornákon keresztül kell megtörténnie.

Miképp utalhattunk az azonnali fizetési rendszer bevezetése előtt?

Magyarországon a kisösszegű bankközi átutalások elszámolását végző Bankközi Klíring Rendszert (BKR) a GIRO Zrt. üzemelteti, melynek tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank. Feladata, hogy a kis összegű, nagy tételszámú tranzakciókat, így 2020. március 2-től követően az azonnali átutalásokat is elszámolja a klíringtagok, azaz a hazai pénzintézetek között. Az azonnali átutalás előtt, melynek folyamatát lebonyolító és a különböző pénzintézeteket összekötő rendszert GIROInstant-nak nevezzük, már létezett két elszámolási mód is, amely lehetővé tette az átlag felhasználóknak az átutalási tranzakciók bankok közötti (VIBER rendszernél kedvezőbb költségű) feldolgozását:

  • Éjszakai elszámolási mód (IG1) során az elszámolás 2 szakaszból áll, első szakasza mindig az éjszaka során történik meg, második szakasza a késve vagy fedezetlenül benyújtott megbízások MNB által adott fedezetigazolás után a délelőtt folyamán történik meg, viszont utóbbi szakaszra nem minden esetben kerül sor. Tehát egy IG1-es típusú utalás átfutási ideje várhatóan 1 munkanapot vehet igénybe.
  • Napközbeni többszöri elszámolási mód (IG2) esetében a napközben beérkezett, fedezettel rendelkező átutalási megbízásokat 10 alkalommal számolja el a rendszer. Az elszámolás a VIBER-ben (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) létrehozott technikai számlák segítségével történik meg a klíringtagok között.

Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy egy ideje VIBER átutalásra is van lehetősége egy fogyasztónak, viszont ennek használata egyáltalán nem jelentős a lakosság körében egyrészt a magas utalási, elszámolási költségek miatt, másrészt a rendszer naponta kizárólag 7:00-18:00 óra között üzemel, így ténylegesen nem képes a nap 24 órájában tranzakciók befogadására.

Miben más az azonnali fizetés az eddigi átutalási lehetőségekhez képest?

Az azonnali fizetés lehetőséget biztosít arra, hogy a korábban említett MNB rendeletben meghatározott tranzakciók a fizetési megbízás beérkezését követően legfeljebb 5 másodpercen belül teljesüljenek, a kedvezményezett fél számláján megjelenjen az átutalt összeg időszaktól függetlenül. Az elszámolás fedezetét a folyamat közvetlen résztvevői, azaz a bankok VIBER-ben vezetett gyűjtőszámlán biztosítják. Az azonnali elszámolási rendszer használata nem opcionális, hanem kötelező érvényű, így azon egyedi, forintösszegre vonatkozó megbízások azonnali átutalási megbízásnak minősülnek, amelyek:

  • a fizető fél forintban vezetett számlája terhére kívánja kielégíteni,
  • összege legfeljebb 10 millió forint,
  • a terhelési nap megegyezik a megbízási nappal és
  • a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozás nélkül dolgozza fel.

Az ezen feltételeket nem teljesítő tranzakciók a korábban is tárgyalt elszámolási módok valamelyikén történnek meg.

Így változtak az egyes elszámolási módokat biztosító rendszerek forgalma

A 2019-es és 2020-as decemberi forgalmi adatokat összevetve megállapíthatjuk, hogy a tranzakció számában emelkedést tapasztalhatunk a két év azonos időszaka között. IG1-es tranzakciók száma közel azonos maradt. Az azonnali fizetés megjelenésének következtében jelentősen lecsökkent az IG2 elszámolási mód forgalma. Több mint 10 millió tranzakció valósult meg az azonnali fizetés keretében.

azonnali-fizetesi-rendszer-tranzakciok.jpg
December havi tranzakciók alakulása 2019-2020, saját szerkesztésű ábra, adatok forrása: penzforgalom.hu

Az azonnali fizetési rendszer 2020 márciusi elindulásának következtében a Bankközi Klíring Rendszerben egy új elszámolási mód lépett érvénybe az eddig működő IG1 és IG2 elszámolásokon kívül. Az MNB által kötelezve bevezetett azonnali fizetés lehetővé teszi, hogy öt másodpercen belül megtörténjen a tranzakció két fogyasztó között abban az esetben, ha a tranzakció paraméterei ezt lehetővé teszik. A bevezetés hatására az eddigi elszámolási módok mindegyike megmaradt, viszont az IG2-es csatorna jelentős tranzakciószám vesztést szenvedett a GIROInstant előnyére. A jövőben folyamatosan teret nyerhet az azonnali fizetés az erre épülő szolgáltatások következtében.

Források:
35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, hozzáférés dátuma: 2021.01.22.
Monika Hartmann, Lola Hernandez-van Gijsel, Mirjam Plooij, Quentin Vandeweyer (2019). Occasional Paper Series Are instant payments becoming the new normal? A comparative study. Letöltés helye: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op229~4c5ec8f02a.en.pdf, ideje: 2021.01.23.
SIX-group (2020). SIX Is the Backbone of the Swiss Financial Center. Letöltés helye: https://www.six-group.com/en/company.html , ideje: 2021.01.24.
Magyar Nemzeti Bank (2020). Fizetési Rendszer jelentés 2020. Letöltés helye: https://www3.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/fizetesi-rendszer-jelentes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020, ideje: 2021.01.22.
GIRO Zrt. (2020) – Elszámolási módok. Letöltés helye: https://www.giro.hu/szolgaltatasok/bankkozi-kliring-rendszer/elszamolasi-modok, ideje: 2021.01.24.