You are currently viewing Egy sikeres projekt titka, avagy a Stakeholder Management

Egy sikeres projekt titka, avagy a Stakeholder Management

stakeholder-management-molnar.jpg

Molnár Ábel

Napjaink vállalati projektjei egyre komplexebbé és gigantikusabbá válnak. Ahhoz, hogy egy projekt sikeresen, mindenki számára kedvező kimenettel érhessen véget, a vállalatvezetőknek újfajta kihívásokkal és erre adott megoldásokkal kell szembe nézni. A Stakeholder Management egy ilyen újfajta szemléletmód, ami segítheti megtalálni a vállalat vezetőinek egészen a sikeres projekt befejezéséig való utat. Ennek célja, hogy a vállalat minden érintettjével fenntartsa a jó viszonyt, és ezáltal a lehető legtöbbet kihozza a közös munkából.

Ahhoz, hogy a vezető minden felet „játékban tudjon tartani”, elengedhetetlen a folyamatos kommunikáció fenntartása. De mindenekelőtt meg kell vizsgálni és kielemezni, hogy melyik érdekviselő milyen fontosságú, mekkora ereje és érdekeltsége van a mi cégünkkel szemben. A következőkben arról olvashatunk, hogy hogyan is értékelhetjük egy-egy érdekképviselőnket és mit nyerhetünk azzal, ha tudatosan alakítjuk a vele való kapcsolatunkat.

Első lépésként körül kell határolni, kik az érdekképviselők. Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen egy megfelelő stratégia kialakításához elengedhetetlen, hogy pontosan tudjuk, kikkel is állunk szemben. Ebben a lépésben bármiféle értékelés nélkül csak állítsunk össze egy listát mindenkiről, akik hatással lehetnek a munkánkra, befolyásolhatják azt, vagy érdekeltek a sikerességében/sikertelenségében. (pl.: részvényesek, kormányzat, beszállítók, média, stb.)

Következő lépés, hogy az összes érdekviselőt értékeljük és állítsunk fel egy prioritási sorrendet, ezzel megkapva a kulcs érdekhordozókat. Ezen lépésben fontos megvizsgálni, hogy melyik fél miben érdekelt és mekkora befolyásoló ereje van. Lehetséges, hogy van, aki csak abban érdekelt, hogy mit csinálsz munkavégzés közben, és van, akit ez egyáltalán nem érdekel, csak év végén a megfelelő számokat akarja látni. Ezen tényezők figyelembevételével állítsuk fel a prioritási sorrendünket (amelyben a lenti mátrix is segítségünkre lehet), amivel utána kidolgozhatjuk minden egyes érdekhordozóval szemben a stratégiánkat.

stakeholder-management-sikeres-projekt.jpg
1.ábra: Erő/Érdekeltség mátrix az érdekhordozók priorizálásához

A mátrix segítségével meghatározhatjuk, hogy mi a feladatunk az egyes tartományokba eső érdekhordozókkal szemben (pl.: nagy befolyásoló erő és alacsony érdeklődés esetén az a célravezető, ha nem raboljuk túl sok idejüket a kommunikációval és egyebekkel, de a munkánkkal fenntartjuk elégedettségüket.

forrás: Erő/Érdekeltség mátrix az érdekhordozók priorizálásához, mindtools.com (2016.11.14). Stakeholder Analysis

Végül, ha megtaláltuk a kulcs érdekhordozókat, értsük meg, hogy nekik mi a céljuk és érdekük a közös munka során, majd az ezt kihasználva felépített stratégiát fordítsuk a mi érdekeink még jobb érvényesülésére. Fontos, hogy a kulcs érdekhordozóinkat részletesen megvizsgáljuk és pontosan megértsük a hajtóerejüket és motivációikat. Ezáltal előre meg tudjuk becsülni, hogy az egyes lépéseink milyen reakciót fognak kiváltani partnereinknél és felkészülhetünk azok kezelésére. A pontos megértéshez a következő kérdések lehetnek a segítségünkre:

  • Milyen gazdasági és érzelmi érdek fűzi őt a mi teljesítményünkhöz? Ez negatív vagy pozitív?
  • Mi motiválja leginkább őt?
  • Milyen információk állnak rendelkezésére és mi a legjobb útja a kommunikációnak?
  • Éppen pozitív vagy negatív a véleményük a munkádról?

A tudatos Stakeholder Management-tel növelhető a projekt kimenetelében a sikeresség valószínűsége. Tehát ha egy vezető tudatosan alakítja ki minden lényeges érdekelt féllel szemben a kommunikációt, saját magának is rengeteg előnyt biztosíthat. Amennyiben egy projekt kezdeti fázisában már egyeztet a különböző érdekelt felekkel, elérheti, hogy azok sokkal támogatóbb magatartást tanúsítanak, illetve az esetleges erőforrásszügségletet is rendelkezésre bocsájthatják (mint a pénz, idő vagy munkaerő). Fontos fenntartani a folyamatos és minőségi kommunkációt, amellyel bizalmat építhetünk ki a partner felé, ezáltal növelhető a valószínűsége, hogy a projekt kimenetele mindenki számára sikeres lesz.

Források:

Mok, K. Y., Shen, G. Q., & Yang, J. (2015). Stakeholder management studies in mega construction projects: A review and future directions. International Journal of Project Management, 33(2), 446-457. letöltés helye és ideje: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786314001355, 2020.11.26
mindtools.com (2016.11.14). Stakeholder Analysis, letöltés helye és ideje: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm,  2020.11.26
mindtool.com (2016.11.22). What Is Stakeholder Management, letöltés helye és ideje:
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm, 2020.11.26
1.ábra: Erő/Érdekeltség mátrix az érdekhordozók priorizálásához, mindtools.com (2016.11.14). Stakeholder Analysis, letöltés helye és ideje: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm, 2020.11.26